Allmänna villkor

Tjänsten

webb-kurser.se tillhandahålls av Pygmalion AB med organisationsnummer 556566-7598 och adress Box 20, 153 21 Järna med webbadressen http://webb-kurser.se samt e-postadress info@webb-kurser.se.

webb-kurser.se är en tjänst för att både delta i och sälja webbkurser.

Kundkonto

Skapande av kundkonto medges endast den som har en giltig e-postadress. Du ansvarar för att den e-postadress som angivits är riktig och aktiv.

För att genomföra en kurs krävs det att du har ett kundkonto och du har tillgång till kursmaterialet så länge som kursen finns aktiv på webb-platser.se.

Betalning

webb-kurser.se erbjuder i samarbete med Stripe kortbetalning. Kort som fungerar är Visa, MasterCard och American Express. Stripe använder sig av 3D-secure vilket är den säkerhetsgrad som de svenska bankerna kräver.

Ångerrätt

Då du köper en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor. Är materialet defekt eller felaktig är du istället välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret i ’kontakta oss’.

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till Internet. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

Tillgänglighet

Material köpt via webb-kurser.se finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. webb-kurser.se ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall webb-kurser.se ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. webb-kurser.se har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Ditt ansvar

Vid köp av en kurs eller guide gäller tillgången till materialet endast för den personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

Ansvarsfriskrivning

webb-kurser.se är en tjänst för att publicera material i form av kurser och guider och är inte ansvariga för dispyter, krav, förluster, eller skador av något slag som kan uppstå ur handlingar eller information som genomförs och delas av deltagare i kundernas kurser och guider.

Vi kontrollerar inte innehållet i de material som läggs upp av våra kunder och garanterar inte på något sätt tillförlitligheten, giltigheten, noggrannheten eller korrektheten i innehållet. Som köpare av kurser eller guider medger du att du kan exponeras för stötande eller olämpligt innehåll och förstår att webb-kurser.se bär inget ansvar för att hålla dig borta från denna typ av innehåll och tar inget ansvar för innehållet i sig.

Via webb-kurser.se kan du få tillgång till länkar till tredje parts sidor antingen genom verktyget i sig eller material som kunder lagt upp. webb-kurser.se tar inget ansvar för dessa tredje parts sidor och kontrollerar inte dem på något sätt. Som användare i webb-kurser.se bör du ta lämpliga åtgärder för att bedöma om det är lämpligt att besöka en sådan tredje parts sida och skydda din egna personliga information och integritet på en sådan sida.

Personuppgifter – hur dom hanteras och används

För att registrera sig i webb-kurser.se krävs endast e-postadress, för och efternamn samt att du anger ett lösenord. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår att vi kommer informera dig om uppdateringar som sker i material som du har tillgång till och om generella uppdateringar i tjänsten.

Du medger också att vi delar denna persondata med kursledaren som använder webb-kurser.se för att sälja sina kurser och föreläsningar. Vem kursledaren är framgår av vem som är skapare av kursen eller föreläsningen du fått tillgång till. Kursledarna får använda denna information för att kontakta dig i anslutning till kursen som du har tillgång till.

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och om du ser felaktigheter har du givetvis rätt att begära att få dem rättade.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte då vi är skyldiga enligt bokföringslagen att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få dina personuppgifter flyttade, under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen förutsatt att behandlingen inte krävs för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Pygmalion AB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Direktmarknadsföring

Pygmalion AB använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Pygmalion AB:s tjänster. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga

Pygmalion AB följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direkt marknadsföring.

Cookies

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt. webb-kurser.se använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker.
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.
 • Sparar ner det som du handlar i en varukorg. 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På webb-kurser.se används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics som tillhandahåller statistik. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du kanske inte kunna använda alla funktioner på webb-kurser.se.

Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

Frågor kring dessa villkor riktas till info@webb-kurser.se.