LEI-kod: Ditt pass till global handel och investeringar

Upptäck LEI-koden, nyckeln till global handel och investeringar. Med denna unika identifieringskod kan juridiska personer delta i finansiella transaktioner med förtroende och säkerställa marknadstransparens.

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) är en globalt erkänd identifieringskod som tilldelas juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner. Det är ett unikt nummer som identifierar varje enhet och ger en standardiserad och entydig referens till företaget.

Syftet med en LEI-kod är att öka transparensen och säkerheten på finansmarknaden genom att identifiera och separera de olika aktörerna. Genom att ha en LEI-kod kan företag enkelt identifieras och spåras i olika finansiella transaktioner, inklusive köp och försäljning av aktier, obligationer och andra värdepapper.

Varför är en LEI-kod viktig i den globala handeln?

En LEI-kod är viktig för den globala handeln av flera skäl. Först och främst gör den det möjligt att identifiera företag över gränserna och skapar en standardiserad referens för varje enhet. Detta är viktigt för att säkerställa transparens och förtroende på finansmarknaden.

En LEI är också viktig eftersom den hjälper till att separera och identifiera de olika aktörerna på finansmarknaden. Detta gör det lättare att övervaka och reglera marknaden för att undvika olaglig verksamhet som penningtvätt.

Dessutom är en LEI-kod viktig för att uppfylla regulatoriska krav. Flera länder kräver att juridiska personer har en LEI-kod för att kunna delta i finansiella transaktioner. Utan en LEI kan företag utestängas från vissa marknader eller drabbas av böter och straffavgifter.

Vem behöver en LEI-kod?

Alla juridiska personer som är involverade i finansiella transaktioner, handel med aktier, obligationer och andra värdepapper måste ha en giltig LEI-kod. Detta gäller för olika typer av enheter, till exempel 

– Banker
– Stiftelser
– Föreningar
– Företag
– Organisationer
– Försäkringsbolag

Hur man får en LEI-kod – 4 steg 

1. Hitta en LEI-leverantör: LEI-koder hanteras av auktoriserade LEI-leverantörer, t.ex. Leiservice.se. Du hittar en lista över auktoriserade leverantörer på Global LEI Foundations (GLEIF) webbplats.
2. Ansök om en LEI-kod: När du har valt en LEI-leverantör måste du fylla i ett ansökningsformulär. Du kommer att bli ombedd att lämna information om ditt företag, såsom registreringsnummer, adress och juridisk form. 
3. Validering av data: Efter ansökan kommer LEI-leverantören att validera den inlämnade informationen för att säkerställa att den är korrekt. Detta kan inkludera en kontroll av företagets registreringsdokument och andra relevanta dokument.
4. Ta emot din LEI-kod: När din ansökan har godkänts och din information har verifierats kommer du att få din LEI-kod. 

Det är viktigt att notera att en LEI-kod måste förnyas varje år.