Undersökning visar: Många länder arbetar aktivt med sina radonproblem men mer behöver göras

Fler länder än någonsin tidigare arbetar aktivt kring arbetet med radon men många länder behöver fortfarande vidta olika åtgärder för att minska de skadliga effekterna, enligt en undersökning från WHO.

Hittills har 56 länder svarat på WHO:s undersökning om radon. De allra flesta har redan fastställt nationella referensnivåer för bostäder och radon på arbetsplatser. 44 procent har tagit fram nationella handlingsplaner och 39 procent har inkluderat dessa för nybyggnationer. 

Många länder arbetar med att försöka förhindra exponering av radon och har därför utvecklat policyer, förordningar och nationella handlingsplaner, bland annat genom utbildning och tillhandahållande av ekonomiskt stöd för att ta bort radon från befintliga byggnader.

Exponering av radon i bostäder orsakade 84000 dödsfall under 2019 och i vissa länder är det en av de främsta orsakerna till lungcancer. 

Undersökningen visar också att endast 12 procent av de tillfrågade länderna erbjudit utbildning inom radon för de som jobbar inom byggbranchen. 15 procent av länderna har gett ekonomiskt stöd för att fixa befintliga byggnader. Ännu inkluderar inget land obligatoriska radonmätningar vid försäljning av fastigheter.

Medvetenheten om radon och åtgärder har ökat de senaste 16 åren enligt WHO men mycket behövs fortfarande göras. 

Fakta om radon
Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som finns i jord och berg. Exponering för höga halter av radon kan öka risken för lungcancer.
EPA (US Environmental Protection Agency) uppskattar att radon står för cirka 21 000 dödsfall i lungcancer per år i USA. I Sverige ligger den siffran på ca 500.

Relaterade länkar
Radon på arbetsplats
Radonmätning arbetsplats